Covid-19: Belangrijke informatie voor onze reizigers

Laatste update 05/10/2020


Alle reizigers die naar België terugkeren moeten een terugreisformulier ('Passenger Locator Form') invullen.
Klik
hier om dit formulier in te vullen. Meer info – zie # 1.2

Op 11 maart 2020 werd de longziekte Covid-19 (ook 'coronavirus') door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot pandemie.
Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, treffen zowat alle landen preventieve voorzorgsmaatregelen.

Voor ons staat de gezondheid en de veiligheid van u - de reiziger – voorop.
Wij volgen de situatie op de voet, en wensen u via deze pagina maximaal te informeren.

Gelieve deze pagina regelmatig – en alleszins kort voor afreis – te consulteren.
De informatie wordt onderverdeeld in 3 rubrieken:
1) Reisadviezen
2) De reis: onderweg en ter plaatse
3) De gouden regels

Lees zeker ook uw reisdocumenten, en neem ze mee op reis.
Hier vindt u nuttige adres-en contactgegevens.

Wij hopen dat u, goed geïnformeerd en oplettend, een mooie reis tegemoet gaat.1) Reisadviezen

Wij raden reizigers met de Belgische nationaliteit aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlandse Zaken (dit via www.travellersonline.diplomatie.be).
Het Ministerie zal u in crisissituaties informeren, ondersteunen en de communicatie faciliteren.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden,
en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.


Hieronder vindt u een overzicht van de landen die zijn opgenomen in ons aanbod.

Bij elk land vindt u een link naar het actueel-geldend reisadvies, uitgevaardigd door het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken.

EU, Schengen en Verenigd Koninkrijk

Andere landen *

Denemarken

Cambodja

Duitsland

Hong Kong

Estland

Indonesië

Frankrijk

Laos

Griekenland

Malediven

Hongarije

Maleisië

Italië

Myanmar

Letland

Rusland

Litouwen

Singapore

Luxemburg

Sri Lanka

Malta

Thailand

Monaco

Turkije

Nederland

Verenigde Arabische Emiraten

Oostenrijk

Verenigde Staten

Polen

Vietnam

Portugal


Spanje


Tsjechië


Verenigd Koninkrijk


Zweden

(*) Toeristische reizen naar deze bestemmingen worden momenteel ten zeerste afgeraden – deze bestemmingen kunnen bij ons tijdelijk niet meer worden geboekt.


1.1 Vóór vertrek
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert een kleurcode per bestemming.

Uw bestemming (gemeente, district, stad, regio of land) kleurt
-
groen -> reizen is mogelijk
-
licht-oranje -> reizen is mogelijk maar onderworpen aan inreisbeperkingen (test en/of quarantaine)
-
oranje -> reizen is mogelijk, mits een verhoogde waakzaamheid
-
rood -> reizen zijn ten zeerste afgeraden, of niet mogelijk

Klik op de kaart of
hier (tabelvorm) om na te gaan welke kleur uw bestemming op dit ogenblik heeft.


1.2 Bij terugkomst
Alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren zijn verplicht een terugreisformulier in te vullen ('Passenger Locator Form').*
Het formulier moet binnen 48 uur vóór aankomst in België worden ingevuld.
Klik
hier om het formulier in te vullen.

Afhankelijk van de plaats (gemeente, district, stad, regio of land) waar u verbleef, kunnen er al dan niet maatregelen worden opgelegd bij terugkomst (bv. verplichte test en quarantaine).**

Na het indienen van het terugreisformulier ('
Passenger Locator Form') wordt u in kennis gesteld van de (eventueel) vereiste maatregel(en) bij terugkomst in België.


Test en quarantaine bij terugkomst zijn verplicht voor de plaatsen vermeld naast de
rode driekhoek met uitroepteken (klik op de afbeelding hieronder voor het actuele overzicht).***
* het terugreisformulier moet niet worden ingevuld voor buitenlandse verblijven van minder dan 48 uur, mits u niet reisde met het vliegtuig of de boot
** transit mag buiten beschouwing worden gelaten (ook wanneer er transit door een rode zone was)
*** het verplichtend karakter kan uitzonderlijk wegvallen – u wordt hierover desgevallend geïnformeerd door de overheid.
2) De reis: onderweg en ter plaatse

2.1 De verplaatsing
Tijdens het reizen zult u geconfronteerd worden met beperkende maatregelen.
Deze beperkende maatregelen beogen een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De maatregelen evolueren (versoepelen of verstrengen) in functie van het verloop de pandemie.a) Beperkende maatregelen opgelegd door de overheid

Deze maatregelen kunnen worden opgelegd door zowel de overheden van het land van bestemming, als de overheden van het land waar u doorheen reist om de bestemming te bereiken (bv. autovakantie naar Spanje via Frankrijk).

Gelieve het reisadvies, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor uw (transit)bestemming na te lezen alvorens u de reis aanvat. (zie #1)

Enkele voorbeelden van beperkende maatregelen waarmee u kunt geconfronteerd worden tijdens uw verplaatsing:
– verplichte opgave van contactgegevens in het kader van 'contact tracing'
– verplicht voorleggen van een attest dat u, kort voor afreis, negatief testte op Covid-19
– verplichte onderwerping aan een test bij aankomst
– verplichte quarantaine bij aankomstb) Beperkende maatregelen opgelegd door dienstverleners

Tijdens het reizen bent u in meer of mindere mate afhankelijk van dienstverleners.

Een autovakantie kan doorgaan zonder betrokkenheid van dienstverleners.
Een vliegvakantie impliceert de betrokkenheid van ten minste drie dienstverleners (de luchthaven van vertrek, de luchthaven van bestemming en de luchtvaartmaatschappij).De luchthaven kan onder meer volgende beperkingen hanteren:
– toegang voorbehouden aan houders van een vluchtreservering
– temperatuurcontrole bij het binnengaan
– verplicht dragen van een mondmasker
– minimaal aanbod van eten en drank
– beperkte shopping-mogelijkheden

Klik hier voor meer informatie over het beleid van Brussels Airport.
Wij raden u ook aan de website te consulteren van de luchthaven van bestemming
(en de transitluchthaven, voor zover van toepassing).De luchtvaartmaatschappij kan onder meer volgende beperkingen hanteren:
– gewijzigde incheck-procedure (bv. online check-in) en boarding-procedure
het voorleggen van een gezondheidsverklaring op eer
– verplicht dragen van een mondmasker
– beperkt van eten en drank
– specifieke maatregelen omtrent verplaatsingen in het vliegtuig

Wij raden u aan de website te consulteren van de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert.2.2 Ter plaatsea) Beperkende maatregelen opgelegd door de overheid

Het land van bestemming heeft zijn eigen voorschriften om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Deze maatregelen kunnen strikter of soepeler zijn dan de voorschriften die gelden in België.

In het geval u reist naar een land dat soepelere voorschriften hanteert, vragen wij u ten minste de gouden regels (vermeld in #3) in acht te nemen.

Enkele voorbeelden van beperkende maatregelen waarmee u op uw bestemming kan geconfronteerd worden:
– publieke plaatsen (musea, zwembaden, publieke stranden,...) die beperkt toegankelijk of gesloten zijn.
– aangepaste openingstijden van horeca
– strengere invulling van het begrip 'social distancing' (bv. 2 meter i.p.v. 1,5 meter)
– algemene mondmaskerplicht of mondmaskerplicht op bepaalde plaatsen

Gelieve het reisadvies, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, na te lezen alvorens u de reis aanvat (zie #1).
b) Beperkende maatregelen opgelegd door de accommodatie

Meestal zal uw accommodatie (hotel, appartement, vakantiehuisje,...) bijkomende gezondheidsmaatregelen nemen.
Deze maatregelen zijn de uitvoering van (minimum)voorschriften uitgevaardigd door de overheid.
Hierbij kunt u o.a. denken aan verplichte registratie bij check-in (teneinde contact tracing mogelijk te maken), een verbod op een (gevulde) minibar in de kamer, het ontbreken van papieren publicaties,...
De accommodatie kan er uiteraard ook voor kiezen de (minimum)-gezondheidsvoorschriften nog verder aan te scherpen.

U neemt kennis van de geldende gezondheidsvoorschriften bij aankomst, aan de receptie of in de kamer.

De gezondheidsvoorschriften kunnen o.a. bestaan uit:
– verplichting tot het dragen van een mondmasker in de algemene delen
– aangepaste betaalmogelijkheden (bv. geen cash betalingen) voor extra diensten
– aangepaste poetsregeling (niet elke dag, op verzoek, etc.)


Hou er ook rekening mee dat bepaalde faciliteiten verminderd of niet operationeel kunnen zijn ingevolge dwingende redenen van volksgezondheid.
Enkele voorbeelden:
– (tijdelijke) sluiting van wellnessfaciliteiten en nachtclubs
– buffetten: zelfbediening is niet langer mogelijk
– verminderde capaciteit van ligzetels aan het zwembad
– beperkte toegang tot het privé-strand (om de social distancing te waarborgen)

3) De gouden regels

Neem deze basisvoorschriften te allen tijde in acht: ze beschermen niet alleen u maar ook anderen.Hygiëne
Was regelmatig uw handen met water en zeep of met een ontsmettende gel.
Vermijd het aanraken van uw gezicht. Probeer geen oppervlakken aan te raken op publieke plaatsen.Afstand houden
Door (ten minste) 1,5 meter afstand te houden vermijdt u dat u geïnfecteerd raakt door het coronavirus. Draag een mondmasker wanneer afstand houden onmogelijk is (bv. op drukke publieke plaatsen, op het openbaar vervoer,...)Beperk uw nauwe contacten
Vermijd nauwe contacten met personen die niet tot uw reisgezelschap behoren.
Als u dan toch contact legt, doe het dan met inachtneming van social distancing en/of draag een mondmasker.Risicogroepen
Wees extra voorzichtig wanneer u in contact komt met mensen uit een risicogroep (bijvoorbeeld ouderen, mensen met gezondheidsproblemen,...).Buitenactiviteiten verdienen de voorkeur
Het coronavirus kan zich buiten moeilijker verspreiden.
Binnenactiviteiten zullen dan ook aan meer beperkingen onderhevig zijn.Blijf thuis wanneer u ziek bent
Dit geldt zowel vóór afreis als tijdens de reis.
Telefoneer uw huisdokter of een dokter ter plaatse en vermeld uw symptomen.

Surf naar www.info-coronavirus.be/nl voor meer informatie over het Coronavirus (website FOD Volksgezondheid).

De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming.
De reiziger heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin kan worden gewaarschuwd dat reizen naar bepaalde bestemmingen ten zeerste worden afgeraden.
De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico's die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.

----------

Disclaimer
Deze informatie wordt u te goeder trouw verstrekt door T-HL Belgium NV, en geldt ten informatieve titel.
De voorbeelden van beperkingen en maatregelen die worden vermeld zijn illustratief en geenszins limitatief.