Covid-19: Belangrijke informatie voor onze reizigers

Laatste update 11
/03/2022

Reizigers die vanuit een land buiten de EU of buiten de Schengenzone naar België terugreizen moeten een terugreisformulier ('Passagier Lokalisatie Formulier' ofwel 'PLF') invullen.
Klik
hier om dit formulier in te vullen. Meer info – zie #3

Op 11 maart 2020 werd Covid-19 (ook 'coronavirus') door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot pandemie.
Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen treffen zowat alle landen preventieve maatregelen.

Voor ons staat de gezondheid en de veiligheid van de reiziger voorop.
Wij volgen de situatie op de voet en willen u via deze pagina maximaal informeren.

Gelieve deze pagina regelmatig - en alleszins kort voor afreis - te consulteren.
De informatie wordt onderverdeeld in 4 rubrieken:
1) De gouden regels
2) De reis: voor vertrek
3) De reis: bij terugkeer
4) De reis: onderweg en ter plaatse

Lees zeker ook uw reisdocumenten en neem ze mee op reis: ze bevatten nuttige adres-en contactgegevens.
Onderaan de pagina vindt u enkele interessante links.

Wij wensen u een veilige en deugddoende vakantie!1) De gouden regels

Neem deze basisvoorschriften te allen tijde in acht: ze beschermen niet alleen u maar ook anderen.Afstand houden
Door 1,5 meter afstand te houden vermijdt u dat u besmet raakt door het coronavirus.
Het verdient aanbeveling een mondmasker te dragen wanneer afstand houden onmogelijk is (bijvoorbeeld op drukke publieke plaatsen, op het openbaar vervoer,...).Beperk uw nauwe contacten
Vermijd nauwe contacten met personen die niet tot uw reisgezelschap behoren.
Hoe minder contacten u legt, hoe veiliger.Buitenactiviteiten verdienen de voorkeur
Het coronavirus kan zich buiten moeilijker verspreiden.
Het is belangrijk om te voorzien in verluchting in de binnenruimtes.Handhygiëne
Was regelmatig uw handen met water en zeep of met een ontsmettende gel.
Vermijd het aanraken van uw gezicht. Probeer geen oppervlakken aan te raken op publieke plaatsen.Blijf thuis/in de kamer wanneer u ziek bent
Contacteer de medische diensten ter plaatse en verduidelijk uw symptomen.
Een zelftest kan helpen een besmetting snel op te sporen.2) De reis: voor vertrek

Reizigers dienen zich er van bewust te zijn dat nieuwe uitbraken van Covid-19 en nieuwe maatregelen in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis.
Een repatriëring kan niet gegarandeerd worden wanneer commerciële vluchten geannuleerd worden of grenzen gesloten worden.


Wij raden reizigers met de Belgische nationaliteit aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlandse Zaken (via www.travellersonline.diplomatie.be).
Het ministerie zal u in crisissituaties informeren, ondersteunen en de communicatie faciliteren.

2.1 De kleurcodes
De kleurcodes geven u een inschatting van de actuele epidemiologische toestand op uw bestemming:
- kleurcode groen: landen/regio's met laag risico op besmetting
- kleurcode oranje of rood: landen/regio's met matig risicio op besmetting
- kleurcode donkerrood: landen/regio's met hoog risico op besmetting
- kleurcode grijs: landen/regio's waar er geen correcte inschatting kan worden gemaakt van de epidemiologische toestand

Kleurcodes en inreisvoorwaarden (zie #2.2) staan los van elkaar.
Een bepaalde kleurcode of een wijziging van de kleurcode wordt niet gezien als een buitengewone omstandigheid.

2.1.1 De kleurcodes binnen de EU en de Schengenzone
Alle landen van de EU en de Schengenzone hebben kleurcode groen, oranje of rood, behalve indien deze landen (of regio's/plaatsen binnen deze landen) expliciet worden aangeduid op een lijst met kleurcode donkerrood of grijs.
Klik hier voor de actuele kleurcodes.

2.1.2 De kleurcodes buiten de EU en de Schengenzone
Alle landen buiten de EU en de Schengenzone hebben kleurcode donkerrood of grijs, behalve indien deze landen (of regio's/plaatsen binnen deze landen) expliciet worden vermeld op de 'witte lijst'.
Klik hier voor de actuele kleurcodes.


2.2 Inreisvoorwaarden

2.2.1 Inreisvoorwaarden binnen de EU en de Schengenzone

Het 'EU Digital Covid Certificate', hierna 'Corona-certificaat', is het essentiële basisdocument voor toeristische reizen binnen de EU en de Schengenzone.

Er zijn 3 types van het Corona-certificaat:
1) een vaccinatiecertificaat: u bent volledig gevaccineerd*
2) een herstelcertificaat: u had een positieve PCR-test niet ouder dan 180 dagen
3) een testcertificaat: u onderging een negatieve test

(* klik hier voor meer informatie omtrent volledige vaccinatie)

U kunt het Corona-certificaat verkrijgen:
- op de smartphone: via de applicatie CovidSafeBE
- op de computer: via www.mijngezondheid.belgie.be
- per post: via www.covidsafe.be


Houd er rekening mee dat diverse landen/regio's bijkomende inreisbeperkingen kunnen opleggen.
Het is daarom essentieel dat u vóór de afreis het reisadvies van uw bestemming leest (rubriek 'COVID').

Hieronder vindt u de links naar de actuele reisadviezen, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor de EU-en de Schengenzone landen die zijn opgenomen in ons aanbod.
Wij raden u ook aan de website https://reopen.europa.eu/nl te consulteren.

- Denemarken
- Duitsland
- Estland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Malta
- Monaco
- Nederland
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Spanje
- Tsjechië
- Zweden

Bijkomende inreisbeperkingen waaronder registratieformaliteiten, verplichte test,... worden niet gezien als buitengewone omstandigheden.

Indien de reis niet kan worden uitgevoerd wegens een reisverbod, of indien er op uw bestemming een quarantaineverplichting geldt, dan vormt dit een situatie van overmacht:
T-HL Belgium NV zal in voorkomend geval uw dossier niet annuleren, maar omboeken naar een latere datum.


2.2.2 Inreisvoorwaarden buiten de EU en de Schengenzone

Het is essentieel dat u vóór de afreis het reisadvies van uw bestemming leest (rubriek 'COVID').

Hieronder vindt u de links naar de actuele reisadviezen, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor de landen buiten de EU en de Schengenzone die zijn opgenomen in ons aanbod.

- Cambodja
- Hong Kong
- Indonesië
- Laos
- Malediven
- Maleisië
- Myanmar
- Singapore
- Sri Lanka
- Thailand
- Turkije
- Verenigd Koninkrijk
- Verenigde Arabische Emiraten
- Verenigde Staten
- Vietnam

Bijkomende inreisbeperkingen waaronder registratieformaliteiten, verplichte test,... worden niet gezien als buitengewone omstandigheden.

Indien de reis niet kan worden uitgevoerd wegens een reisverbod, of indien er op uw bestemming een quarantaineverplichting geldt, dan vormt dit een situatie van overmacht:
T-HL Belgium NV zal in voorkomend geval uw dossier niet annuleren, maar omboeken naar een latere datum.3) De reis: bij terugkeer

3.1 Algemeen
Om de import van het coronavirus te voorkomen hanteert de Belgische overheid een terugkeerbeleid.
Dit terugkeerbeleid kan verstrengen of versoepelen in functie van het verloop van de pandemie.
U kunt het actuele terugkeerbeleid hier consulteren.

In de context van het reizen zijn zowel PCR-testen als RAT-testen ('sneltesten') mogelijk.
Een PCR-test is 72 uur geldig, een RAT-test is 24 uur geldig.

Reizen wanneer je in quarantaine of in isolatie zit is verboden. Indien je in het buitenland in quarantaine of isolatie zit, moet je deze daar volbrengen alvorens je naar België kan terugreizen.

De info in 3.2 en 3.3 heeft betrekking op reizigers die wonen in België.


3.2 Terugreis vanuit een land binnen de EU of vanuit een land binnen de Schengenzone
- landen/regio's met kleurcode groen, oranje of rood: u moet zich niet laten testen en u moet niet in quarantaine.
- landen/regio's met kleurcode donkerrood of grijs: indien u beschikt over een vaccinatie-of herstelcertificaat moet u zich niet laten testen en moet u niet in quarantaine. Indien u niet beschikt over een vaccinatie-of herstelcertificaat moet u zich laten testen op dag 1, en in quarantaine blijven tot u een negatief testresultaat ontvangt.
- landen/regio's die worden beschouwd als '
heel hoog risicoland': indien u beschikt over een vaccinatie-of herstelcertificaat moet u zich niet laten testen en moet u niet in quarantaine. Indien u niet beschikt over een vaccinatie-of herstelcertificaat gelden specifieke voorwaarden.


3.3 Terugreis vanuit een land buiten de EU of vanuit een land buiten de Schengenzone
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen landen die wél of niet op de 'witte lijst' staan.
De landen die op de 'witte lijst' staan kunt u hier terugvinden (onderaan de pagina).


3.3.1 Terugreis uit een land dat op de witte lijst staat
- het is niet verplicht het '
Passagier Lokalisatie Formulier' (ofwel 'PLF') in te vullen
- u moet zich niet laten testen en u moet niet in quarantaine

3.3.2 Terugreis uit een land dat niet op de witte lijst staat
- het is verplicht het '
Passagier Lokalisatie Formulier' (ofwel 'PLF') in te vullen
- indien u beschikt over een vaccinatie-of herstelcertificaat moet u zich niet laten testen en moet u niet in quarantaine. Indien u niet beschikt over een vaccinatie-of herstelcertificaat moet u zich laten testen op dag 1, en in quarantaine blijven tot u een negatief testresultaat ontvangt.

3.3.3 Terugreis uit een heel hoog risicoland
- het is verplicht het 'Passagier Lokalisatie Formulier' (ofwel 'PLF') in te vullen
- u moet gedurende 10 dagen in quarantaine en moet een PCR-test ondergaan op dag 1 en dag 7
4) De reis: onderweg en ter plaatse

4.1 De verplaatsing

Tijdens het reizen kan u geconfronteerd worden met beperkende maatregelen.
Deze beperkende maatregelen beogen een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De maatregelen evolueren (versoepelen of verstrengen) in functie van het verloop van de pandemie.a) Beperkende maatregelen opgelegd door de overheid

Deze maatregelen kunnen worden opgelegd door zowel de overheden van het land van bestemming, als de overheden van het land waar u doorheen reist om de bestemming te bereiken (bijvoorbeeld autovakantie naar Spanje via Frankrijk).

Gelieve het reisadvies, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor uw (transit)bestemming na te lezen alvorens u de reis aanvat. (zie #2.2)

Enkele voorbeelden van beperkende maatregelen waarmee u kunt geconfronteerd worden tijdens uw verplaatsing:
– verplichte opgave van contactgegevens in het kader van '
contact tracing'
– verplicht voorleggen van een (al dan niet Engelstalig) attest dat u negatief testte
– verplichte onderwerping aan een test bij aankomst
– verplichte quarantaine bij aankomstb) Beperkende maatregelen opgelegd door dienstverleners

Tijdens het reizen bent u in meer of mindere mate afhankelijk van dienstverleners.

Een autovakantie kan doorgaan zonder betrokkenheid van dienstverleners.
Een vliegvakantie impliceert de betrokkenheid van ten minste drie dienstverleners (de luchthaven van vertrek, de luchthaven van bestemming en de luchtvaartmaatschappij).De luchthaven kan onder meer volgende beperkingen hanteren:
– toegang voorbehouden aan houders van een vluchtreservering
– temperatuurcontrole bij het binnengaan
– verplicht dragen van een mondmasker
– minimaal aanbod van eten en drank
– beperkte shopping-mogelijkheden

Klik hier voor meer informatie over het beleid van Brussels Airport.
Wij raden u ook aan de website te consulteren van de luchthaven van bestemming
(en de transitluchthaven, voor zover van toepassing).De luchtvaartmaatschappij kan onder meer volgende beperkingen hanteren:
– gewijzigde boarding-procedure
het voorleggen van een gezondheidsverklaring op eer
– verplicht dragen van een mondmasker
– beperkt aanbod van eten en drank
– specifieke maatregelen omtrent verplaatsingen in het vliegtuig

Wij raden u aan de website te consulteren van de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert.


4.2 Ter plaatsea) Beperkende maatregelen opgelegd door de overheid

Het land van bestemming heeft zijn eigen voorschriften om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Deze maatregelen kunnen strikter of soepeler zijn dan de voorschriften die gelden in België.

In het geval u reist naar een land dat soepelere voorschriften hanteert, vragen wij u ten minste de gouden regels (vermeld in #1) in acht te nemen.

Enkele voorbeelden van beperkende maatregelen waarmee u op uw bestemming kan geconfronteerd worden:
– publieke plaatsen (musea, zwembaden, publieke stranden,...) die beperkt toegankelijk of gesloten zijn
– aangepaste openingstijden of sluiting van restaurants en cafés
– strengere invulling van het begrip social distancing (bijvoorbeeld 2 meter i.p.v. 1,5 meter)
– algemene mondmaskerplicht of mondmaskerplicht op bepaalde plaatsen

Gelieve het reisadvies, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, na te lezen alvorens u de reis aanvat (zie #2.2).
b) Beperkende maatregelen opgelegd door de accommodatie

Meestal zal uw accommodatie (hotel, appartement, vakantiehuisje,...) bijkomende maatregelen nemen.
Deze maatregelen zijn de uitvoering van (minimum)voorschriften uitgevaardigd door de overheid.
Hierbij kunt u onder andere denken aan verplichte registratie bij check-in (teneinde contact tracing mogelijk te maken), een verbod op een (gevulde) minibar in de kamer, het ontbreken van papieren publicaties,...
De accommodatie kan er uiteraard ook voor kiezen de (minimum)voorschriften nog verder aan te scherpen.

U neemt kennis van de geldende voorschriften bij aankomst, aan de receptie of in de kamer.

De voorschriften kunnen onder andere bestaan uit:
– verplichting tot het dragen van een mondmasker in de algemene delen
– aangepaste betaalmogelijkheden (bijvoorbeeld geen cash betalingen) voor extra diensten
– aangepaste poetsregeling (niet elke dag, op verzoek, etc.)


Houd er ook rekening mee dat bepaalde faciliteiten verminderd of niet operationeel kunnen zijn ingevolge dwingende redenen van volksgezondheid.
Enkele voorbeelden:
– (tijdelijke) sluiting van wellnessfaciliteiten en nachtclubs
– buffetten: zelfbediening is niet langer mogelijk
– verminderde capaciteit van ligzetels aan het zwembad
– beperkte toegang tot het privé-strand (om de social distancing te waarborgen)


Nuttige links:
- de Covid-informatie website van de Belgische overheid: klik hier
- de website van de FOD Buitenlandse Zaken met de reisadviezen per land: klik hier
- de Covid-informatie website van de EU met een overzicht van de maatregelen, beperkingen en gezondheidssituatie binnen de lidstaten van de EU en de Schengenzone: klik hier
- opsomming van de zones met heel hoog riscio: klik hier


De reiziger erkent omstandig te zijn geïnformeerd door T-HL Belgium NV en verklaart op de hoogte te zijn van de invloed die het coronavirus kan hebben op het verloop van de reis.

----------

Disclaimer
Deze informatie wordt u te goeder trouw verstrekt door T-HL Belgium NV, en geldt ten informatieve titel.
De voorbeelden van beperkingen en maatregelen die worden vermeld zijn illustratief en geenszins limitatief.