Covid-19: Belangrijke informatie voor onze reizigers

Laatste update 30/07/2020


Vanaf 01/08/2020 moeten alle reizigers die vanuit het buitenland naar België terugkeren een identificatieformulier ('Passenger Locator Form') invullen.
Klik
hier om dit formulier in te vullen. Meer info: zie onder bij #4.


Op 11 maart 2020 werd de longziekte Covid-19 (ook 'Coronavirus') door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot pandemie.
Dit betekent dat wereldwijd landen getroffen worden door besmettingen.
Gedurende enkele maanden hield het Coronavirus de wereld in zijn greep, met een totale verstoring van het publieke leven tot gevolg.
In de meeste landen van de Europese Unie werd het Coronavirus sterk teruggedrongen.
Om een heropflakkering van het Coronavirus te vermijden, en tot er een vaccin beschikbaar wordt, treffen zowat alle landen preventieve voorzorgsmaatregelen.
Deze maatregelen hebben tot doel het publieke leven zo veel als mogelijk te herstellen, met maximale aandacht voor de volksgezondheid.
Het publieke leven zal er voor enige tijd anders uit zijn; we spreken over 'het nieuwe normaal'.

Voor ons staat de gezondheid en de veiligheid van u - de reiziger – voorop.
Wij volgen de situatie op de voet, en wensen u via deze pagina maximaal te informeren.

Gelieve onderstaande informatie na te lezen alvorens u de reis aanvangt.

De informatie wordt onderverdeeld in 4 rubrieken:
1) Voorzorgsmaatregelen die te allen tijde in acht moeten worden genomen
2) Reizen naar uw bestemming
3) Ter plaatse
4) Reisadviezen per land

Uw reis zal er dit jaar anders uit zien.
Echter, met inachtneming van enkele basisvoorschriften zijn wij er van overtuigd dat u een mooie reis tegemoet gaat.

Lees zeker ook uw reisdocumenten, en neem ze mee op reis.
Hier vindt u nuttige adres-en contactgegevens.1) Voorzorgsmaatregelen die te allen tijde in acht moeten worden genomenHandhygiëne
Was regelmatig uw handen met water en zeep of met een ontsmettende gel.
Vermijd het aanraken van uw gezicht.
Probeer geen oppervlakken aan te raken op publieke plaatsen.'Social distancing'
Door (ten minste) 1,5 meter afstand te houden tot personen die niet tot uw reisgezelschap behoren, vermijd u dat u geïnfecteerd raakt door het virus, en zorgt u er eveneens voor dat u het virus niet kan overdragen.Mondmasker
Draag een mondmasker wanneer 'social distancing' niet mogelijk is (bijvoorbeeld op het openbaar vervoer), op drukkere publieke plaatsen of wanneer het u gevraagd wordt.Blijf binnen uw bubbel
Leg geen nauw (fysiek) contact met personen die niet tot uw reisgezelschap behoren.
Praten met inachtneming van de afstandsregels kan; een hand geven of kussen kan niet.Risicogroepen
Wees extra voorzichtig wanneer u in contact komt met mensen uit een risicogroep (bijvoorbeeld ouderen).Buitenactiviteiten verdienen de voorkeur
Het virus kan zich gemakkelijker binnen verspreiden dan buiten.
Binnenactiviteiten zullen dan ook aan meer beperkingen onderhevig zijn.Blijf thuis wanneer u ziek bent
Dit geldt zowel vóór afreis als tijdens de reis.
Telefoneer uw huisdokter of een dokter ter plaatse en vermeldt uw symptomen.

Surf naar www.info-coronavirus.be/nl voor meer informatie over het Coronavirus (website FOD Volksgezondheid).2) Reizen naar uw bestemming

In de fase van het reizen (de verplaatsing) is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met beperkende maatregelen, strenger dan de voorzorgsmaatregelen hierboven vermeld.
Deze beperkende maatregelen zijn inherent aan het 'nieuwe normaal' en er wordt verwacht dat ze zullen in evolueren in functie van het verloop van de pandemie.
De finaliteit van deze beperkende maatregelen is steeds dezelfde: verspreiding van het virus tegengaan om zo de volksgezondheid maximaal te beschermen.a) Beperkende maatregelen opgelegd door de overheid

Het reizen (de verplaatsing) kan onderworpen zijn aan beperkingen.

Deze beperkingen kunnen worden opgelegd door zowel de overheden van het land van uw bestemming, als de overheden van het land waar u doorheen reist om uw bestemming te bereiken (bv. autovakantie naar Spanje via Frankrijk).

Gelieve het reisadvies, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor uw (transit)bestemming na te lezen alvorens u de reis aanvat. [zie 4)]

Enkele voorbeelden van beperkende maatregelen waarmee u kunt geconfronteerd worden tijdens het reizen:
– verplichte opgave van contactgegevens in het kader van 'contact tracing'
– verplicht voorleggen van een attest dat u, kort voor afreis, negatief testte op Covid-19
– verplichte onderwerping aan een SARS-CoV-2 test bij aankomst
– verplichte zelf-quarantaine bij aankomst
b) Beperkende maatregelen opgelegd door dienstverleners

Tijdens het reizen bent u in meer of mindere mate afhankelijk van dienstverleners.

Een autovakantie kan doorgaan zonder betrokkenheid van dienstverleners.
Een vliegvakantie ten minste de betrokkenheid van drie partijen impliceert (de luchthaven van vertrek, de luchthaven van bestemming en de luchtvaartmaatschappij).
De luchthaven kan onder meer volgende beperkingen hanteren:
– toegang voorbehouden aan houders van een vluchtreservering
– temperatuurcontrole bij het binnengaan
– verplicht dragen van een mondmasker
– minimaal aanbod van eten en drank
– beperkte shopping-mogelijkheden

Klik hier voor meer informatie over het beleid van Brussels Airport.
Wij raden u ook aan de website te consulteren van de luchthaven van bestemming
(en de transitluchthaven, voor zover van toepassing).
De luchtvaartmaatschappij kan onder meer volgende beperkingen hanteren:
– gewijzigde incheck-procedure (bv. online check-in) en boarding-procedure
het voorleggen van een gezondheidsverklaring op eer
– verplicht dragen van een mondmasker en handschoenen
– beperkt of geen aanbod van eten en drank
– specifieke maatregelen omtrent verplaatsingen in het vliegtuig

Wij raden u aan de website te consulteren van de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert.
3) Ter plaatsea) Beperkende maatregelen opgelegd door de overheid

Het land van bestemming heeft zijn eigen voorschriften om de verspreiding van het Coronavirus te bestrijden. Deze maatregelen kunnen strikter of soepeler zijn dan de voorschriften die gelden in België.

In het geval u reist naar een land dat soepele voorschriften hanteert, vragen wij u ten minste de voorschriften vermeld in #1. in acht te nemen.

Enkele voorbeelden van beperkende maatregelen waarmee u op uw bestemming kan geconfronteerd worden:
– publieke plaatsen (parken, musea, zwembaden, publieke stranden,...) die beperkt toegankelijk of gesloten zijn.
– aangepaste openingstijden van horeca
– 'social distancing'die ruimer wordt geïnterpreteerd (bv. 2 meter i.p.v. 1,5 meter)
– verplichting tot het dragen van een mondmasker op straat

Gelieve het reisadvies, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor uw bestemming na te lezen alvorens u de reis aanvat. [zie 4)]
b) Beperkende maatregelen opgelegd door de accommodatie

Meestal zal uw accommodatie (hotel, appartement, vakantiehuisje,...) bijkomende gezondheidsmaatregelen nemen.
Deze maatregelen zijn de uitvoering van(minimum)voorschriften uitgevaardigd door nationale- en/of supranationale overheden.
Hierbij kunt u o.a. denken aan verplichte registratie bij check-in (teneinde contact tracing mogelijk te maken), een verbod op een (gevulde) minibar in de kamer, het ontbreken van papieren publicaties,...
De accommodatie kan er uiteraard ook voor kiezen de (minimum)gezondheidsvoorschriften nog verder aan te scherpen.

U neemt kennis van de geldende gezondheidsvoorschriften bij aankomst, aan de receptie of in de kamer.

De gezondheidsvoorschriften kunnen o.a. bestaan uit:
– verplichting tot het dragen van een mondmasker in de algemene delen
– aangepaste betaalmogelijkheden (bv. geen cash betalingen) voor extra diensten
– aangepaste poetsregeling (niet elke dag, op verzoek, etc.)

Hou er ook rekening mee dat bepaalde faciliteiten verminderd of niet operationeel zullen zijn ingevolge de dwingende redenen van volksgezondheid.
Enkele voorbeelden:
– (tijdelijke) sluiting van wellnessfaciliteiten en nachtclubs
– buffetten: zelfbediening zal niet langer mogelijk zijn
– verminderde capaciteit van ligzetels aan het zwembad
– beperkte toegang tot het privé-strand (om de social distancing te waarborgen)
4) Reisadviezen per land

Vanaf 01/08/2020 zijn alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen verplicht een identificatieformulier invullen ('Passenger Locator Form').
Het formulier moet binnen 48 uur voor aankomst in België worden ingevuld.
Klik
hier om het formulier in te vullen.

Wij raden de reizigers met de Belgische nationaliteit aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlandse Zaken (dit via www.travellersonline.diplomatie.be).
Het Ministerie zal u in crisissituaties informeren, ondersteunen en de communicatie faciliteren.


Hieronder vindt u een overzicht van de landen die zijn opgenomen in ons aanbod.
Wij maken het onderscheid tussen:
a) de lidstaten van de Europese Unie, de landen behorend tot de Schengenzone, en het Verenigd Koninkrijk (hierna 'binnen de EU'); en
b) alle andere landen (hierna 'buiten de EU' en ook 'derde landen')

Bij elk land vindt u een link naar het actueel-geldend reisadvies, uitgevaardigd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (België).
Hier kunt u de specifieke overheidsmaatregelen nalezen die gelden in het land van uw bestemming (bv. tot hoe laat restaurants geopend zijn, welke eventuele beperkingen er gelden voor de toegang tot publieke stranden, parken,...)
Ook eventuele inreisbeperkingen worden hier vermeld (bv. verplichting tot voorlegging van een attest waaruit blijkt dat u negatief testte op Covid-19, quarantaine-voorschriften, etc.).


A) Binnen de EU

Sinds 15/06/20 werd binnen de Europese Unie gestreefd naar de heropening van de landsgrenzen voor niet-essentiële reizen (bv. toerisme).

A1) Vóór vertrek
De FOD Buitenlandse Zaken hanteert een 'verkeerslichtsysteem' dat bepalend is voor het aanvatten van niet-essentiële reizen (bv. toerisme):
– Landen naast de
groene kleur: afreizen is mogelijk zonder voorwaarden*
– Landen/ regio's/ plaatsen naast de
oranje kleur: afreizen is mogelijk onder voorwaarden (bv. extra oplettendheid, verplichte test op Covid-19, verplichte quarantaine)
– Landen/ regio's/plaatsen naast de
rode kleur: afreizen is niet mogelijk

(* bepaalde regio's / plaatsen kunnen uitgesloten zijn en onder een andere kleur vallen)

Klik op de afbeelding om te zien waarheen u momenteel kunt afreizen, en welke voorwaarden (eventueel) van toepassing zijn.

A2) Bij terugkomst
In de meeste gevallen kunt u zonder beperkingen terugkomen naar België (groene duim).

Het kan gebeuren dat bepaalde bestemmingen een (plotse) stijging kennen van het aantal besmettingen.
Teneinde het importeren van Covid-besmettingen tegen te gaan, kunnen deze bestemmingen (landen, regio's, plaatsen) worden aangemerkt als 'bestemmingen met verhoogd risico'.
Reist u terug uit dergelijke bestemming, dan moet u sowieso extra waakzaam zijn voor de ontwikkeling van Covid-19 symptomen, én
– wordt een test en quarantaine sterk aangeraden (
oranje stethoscoop); of
– wordt een test en quarantaine verplicht (
rode driehoek met uitroepteken)

Klik op de afbeelding om te zien welke (eventuele) restricties er gelden bij terugkomst.


Klik op de vlag van uw bestemming voor het actueel-geldend reisadvies.


Denemarken
Duitsland
Estland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Monaco
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden


B) Buiten de EU

De Europese Commissie wenst niet-essentiële reizen (bv. toerisme) mogelijk te maken voor EU-onderdanen naar landen buiten de EU en ook omgekeerd. De gezondheidssituatie van het beschouwde derde land zal bepalend zijn of reizen al dat niet mogelijk is.

Indien de gezondheidssituatie in het beschouwde derde land gunstig is, zal het land worden toegevoegd aan een lijst van landen die als 'veilig' worden beschouwd – wat impliceert dat niet-essentiële reizen in principe mogelijk zouden moeten zijn. Deze lijst wordt opgesteld door de EU, en tweewekelijks geëvalueerd.

De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid om niet-essentiële reizen naar landen buiten de EU toe te laten ligt bij de individuele lidstaten.
België heeft er voor gekozen niet-essentiële reizen naar landen buiten de EU voorlopig nog te verbieden.

Klik hier voor het actueel-geldend reisadvies voor de landen buiten de EU.


----------

Disclaimer
Deze informatie wordt u te goeder trouw verstrekt door T-HL Belgium NV, en geldt ten informatieve titel.
De voorbeelden van beperkingen en maatregelen die worden vermeld zijn illustratief en geenszins limitatief.