Covid-19: Belangrijke informatie voor onze reizigers

Laatste update 02
/09/2021

Alle reizigers die naar België terugkeren moeten een terugreisformulier ('Passagier Lokalisatie Formulier') invullen.
Klik
hier om dit formulier in te vullen. Meer info – zie #3

Op 11 maart 2020 werd Covid-19 (ook 'coronavirus') door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot pandemie.
Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen treffen zowat alle landen preventieve maatregelen.

Voor ons staat de gezondheid en de veiligheid van de reiziger voorop.
Wij raden daarom aan te reizen vanaf twee weken na volledige vaccinatie.
Vanaf dat moment bent u immers optimaal beschermd.

Wij volgen de situatie op de voet en willen u via deze pagina maximaal informeren.

Gelieve deze pagina regelmatig - en alleszins kort voor afreis - te consulteren.
De informatie wordt onderverdeeld in 4 rubrieken:
1) De gouden regels
2) De reis: voor vertrek
3) De reis: bij terugkeer
4) De reis: onderweg en ter plaatse

Lees zeker ook uw reisdocumenten en neem ze mee op reis, want ze bevatten nuttige adres-en contactgegevens.
Onderaan de pagina vindt u enkele interessante links.

Wij wensen u een veilige en deugddoende vakantie!1) De gouden regels

Neem deze basisvoorschriften te allen tijde in acht: ze beschermen niet alleen u maar ook anderen.Afstand houden
Door 1,5 meter afstand te houden vermijdt u dat u besmet raakt door het coronavirus.
Draag een mondmasker wanneer afstand houden onmogelijk is (bijvoorbeeld op drukke publieke plaatsen, op het openbaar vervoer,...).Beperk uw nauwe contacten
Vermijd nauwe contacten met personen die niet tot uw reisgezelschap behoren.
Hoe minder contacten u legt, hoe veiliger.Buitenactiviteiten verdienen de voorkeur
Het coronavirus kan zich buiten moeilijker verspreiden.
Het is belangrijk om te voorzien in verluchting in de binnenruimtes.Handhygiëne
Was regelmatig uw handen met water en zeep of met een ontsmettende gel.
Vermijd het aanraken van uw gezicht. Probeer geen oppervlakken aan te raken op publieke plaatsen.Blijf thuis/in de kamer wanneer u ziek bent
Contacteer de medische diensten ter plaatse en verduidelijk uw symptomen.
Een zelftest kan helpen een besmetting snel op te sporen.2) De reis: voor vertrek

Reizigers dienen zich er van bewust te zijn dat nieuwe uitbraken van Covid-19 en nieuwe maatregelen in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis.
Een repatriëring kan niet gegarandeerd worden wanneer commerciële vluchten geannuleerd worden of grenzen gesloten worden.


Wij raden reizigers met de Belgische nationaliteit aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlandse Zaken (via www.travellersonline.diplomatie.be).
Het ministerie zal u in crisissituaties informeren, ondersteunen en de communicatie faciliteren.

2.1 De kleurcodes
Teneinde u een actuele inschatting te geven van de epidemiologische toestand op uw bestemming worden er kleurcodes gehanteerd:
- kleurcode groen: landen/regio's met laag risico op besmetting
- kleurcode oranje: landen/regio's met matig risicio op besmetting
- kleurcode rood: landen/regio's met hoog risico op besmetting

De kleurcodes zijn een weerspiegeling van de actuele epidemiologische toestand en kunnen dan ook wijzigen.

Een kleurcode (bv. groen) betekent niet noodzakelijk dat u (zonder bijkomende inreisvoorwaarden) naar deze bestemming kan reizen. Zie in dit verband #2.2

Een kleurcode of een wijziging van de kleurcode kan niet worden ingeroepen als buitengewone omstandigheid om de reis kosteloos te annuleren.

2.1.1 De kleurcodes binnen de EU en de Schengenzone
Het principe: alle landen van de EU en de Schengenzone hebben kleurcode groen, behalve indien deze landen (of regio's/plaatsen binnen deze landen) expliciet worden aangeduid op een lijst met kleurcode oranje of rood.

Klik hier of op de afbeelding hieronder om na te gaan of uw bestemming op deze lijst voorkomt, en in voorkomend geval, met welke kleurcode. Deze lijst wordt elke zondag bijgewerkt.

2.1.2 De kleurcodes buiten de EU en de Schengenzone
Het principe: alle landen buiten de EU en de Schengenzone hebben kleurcode rood, behalve indien deze landen (of regio's/plaatsen binnen deze landen) expliciet worden aangeduid op een lijst met kleurcode groen of oranje.

Klik hier om na te gaan of uw bestemming op deze lijst voorkomt, en in voorkomend geval, met welke kleurcode. Deze lijst wordt om de twee weken geherevalueerd.


2.2 Inreisvoorwaarden

2.2.1 Inreisvoorwaarden binnen de EU en de Schengenzone

Het Corona-certificaat als essentieel reisdocument

Het 'EU Digital Covid Certificate', hierna 'Corona-certificaat', is het essentiële basisdocument voor toeristische reizen binnen de EU en de Schengenzone.

Er zijn 3 types van het Corona-certificaat:
1) een vaccinatiecertificaat: u bent ten minste 2 weken volledig gevaccineerd
2) een herstelcertificaat: u had een positieve PCR-test niet ouder dan 180 dagen
3) een testcertificaat: u onderging een negatieve PCR-test

U kunt het Corona-certificaat verkrijgen:
- op de smartphone: via de applicatie CovidSafeBE
- op de computer: via www.mijngezondheid.belgie.be
- per post: bel 078 78 78 50

Hou er rekening mee dat diverse landen/regio's bijkomende inreisbeperkingen kunnen opleggen.
Het is daarom essentieel dat u voor de afreis het reisadvies van uw bestemming leest (rubriek 'COVID').

Hieronder vindt u de links naar de actuele reisadviezen, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor de EU-en de Schengenzone landen die zijn opgenomen in ons aanbod.
Wij raden u ook aan de website https://reopen.europa.eu/nl te consulteren.

- Denemarken
- Duitsland
- Estland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Malta
- Monaco
- Nederland
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Spanje
- Tsjechië
- Zweden

Bijkomende inreisbeperkingen waaronder registratieformaliteiten, verplichte PCR-test, enzomeer kunnen niet worden ingeroepen als buitengewone omstandigheden om de reis kosteloos te annuleren.

Indien de reis niet kan worden uitgevoerd wegens een reisverbod, of indien er op uw bestemming een quarantaineverplichting geldt, dan vormt dit een situatie van overmacht:
T-HL Belgium NV zal in voorkomend geval uw dossier niet annuleren, maar omboeken naar een latere datum.


2.2.2 Inreisvoorwaarden binnen de EU en de Schengenzone

Het is essentieel dat u voor de afreis het reisadvies van uw bestemming leest (rubriek 'COVID').

Hieronder vindt u de links naar de actuele reisadviezen, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor de landen buiten de EU en de Schengenzone die zijn opgenomen in ons aanbod.

- Cambodja
- Hong Kong
- Indonesië
- Laos
- Malediven
- Maleisië
- Myanmar
- Rusland
- Singapore
- Sri Lanka
- Thailand
- Turkije
- Verenigd Koninkrijk
- Verenigde Arabische Emiraten
- Verenigde Staten
- Vietnam

Bijkomende inreisbeperkingen waaronder registratieformaliteiten, verplichte PCR-test, enzomeer kunnen niet worden ingeroepen als buitengewone omstandigheden om de reis kosteloos te annuleren.

Indien de reis niet kan worden uitgevoerd wegens een reisverbod, of indien er op uw bestemming een quarantaineverplichting geldt, dan vormt dit een situatie van overmacht:
T-HL Belgium NV zal in voorkomend geval uw dossier niet annuleren, maar omboeken naar een latere datum.3) De reis: bij terugkeer

Om de import van het coronavirus te voorkomen hanteert de Belgische overheid een terugkeerbeleid.

Het terugkeerbeleid kan verstrengen of versoepelen in functie van het verloop van de pandemie.

Alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren zijn verplicht een terugreisformulier in te vullen ('
Passagier Lokalisatie Formulier').
Het formulier moet binnen 48 uur vóór aankomst in België worden ingevuld.
Deze verplichting geldt evenwel niet voor autovakanties korter dan 48 uur.

Klik hier of op de afbeelding om het terugreisformulier in te vullen.
Na het online invullen en indienen van het terugreisformulier ('Passagier Lokalisatie Formulier') wordt u in kennis gesteld van de (eventueel) vereiste maatregel(en) bij terugkomst in België.

Het terugkeerbeleid of een wijziging van het terugkeerbeleid kan niet worden ingeroepen als buitengewone omstandigheid om de reis kosteloos te annuleren.

3.1 Gevaccineerde reizigers en herstelde reizigers
Deze bepalingen zijn van toepassing op reizigers die ten minste 2 weken volledig gevaccineerd zijn, alsook op reizigers die een positieve PCR-test aflegden in de 180 dagen die de terugkeer vooraf gingen.
Meereizende kinderen (jonger dan 12 jaar) volgen het regime van de ouders.

3.1.1 Terugkeer uit een land van de EU en de Schengenzone
U hoeft niets te doen. De kleurcode van de plaats waar u verbleef heeft geen invloed.
Alleen wanneer u terugkomt uit een land, regio of plaats die aangemerkt wordt als 'zone met heel hoog risico' moet u gedurende 10 dagen in quarantaine (met verplichte PCR-test bij terugkeer en op dag 7).

3.1.2 Terugkeer uit een land van buiten de EU en de Schengenzone
Tenzij het land, regio of plaats een groene of oranje kleurcode heeft, ondergaat u een verplichte PCR-test bij terugkeer en blijft u in quarantaine tot u een negatief testresultaat ontvangt. Op dag 7 ondergaat u verplicht een tweede PCR-test.
Wanneer u terugkomt uit een land, regio of plaats die aangemerkt wordt als 'zone met heel hoog risico' moet u gedurende 10 dagen in quarantaine (met verplichte PCR-test bij terugkeer en op dag 7).


3.2 Niet-volledig gevaccineerde reizigers
Deze bepalingen zijn van toepassing op reizigers die niet, gedeeltelijk of nog geen 2 weken volledig gevaccineerd zijn op de terugkeerdatum.
Meereizende kinderen (jonger dan 12 jaar) volgen het regime van de ouders.

3.2.1 Terugkeer uit een land van de EU en de Schengenzone
De kleurcode van de plaats waar u verbleef heeft invloed op het terugkeerbeleid.
Keert u terug van een zone met groene of oranje kleurcode, dan hoeft u niets te doen.
Keert u terug van een zone met rode kleurcode, dan ondergaat u een verplichte PCR-test bij terugkeer en blijft u in quarantaine tot u een negatief testresultaat ontvangt.
Wanneer u terugkomt uit een land, regio of plaats die aangemerkt wordt als 'zone met heel hoog risico' moet u gedurende 10 dagen in quarantaine (met verplichte PCR-test bij terugkeer en op dag 7).

3.2.2 Terugkeer uit een land van buiten de EU en de Schengenzone
Tenzij het land, regio of plaats een groene of oranje kleurcode heeft, gaat u bij terugkeer 10 dagen in quarantaine (met verplichte PCR-test bij terugkeer en op dag 7).
Wanneer u terugkomt uit een land, regio of plaats die aangemerkt wordt als 'zone met heel hoog riscio' moet u gedurende 10 dagen in quarantaine (met verplichte PCR-test bij terugkeer en op dag 7).4) De reis: onderweg en ter plaatse

4.1 De verplaatsing

Tijdens het reizen zult u geconfronteerd worden met beperkende maatregelen.
Deze beperkende maatregelen beogen een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De maatregelen evolueren (versoepelen of verstrengen) in functie van het verloop van de pandemie.a) Beperkende maatregelen opgelegd door de overheid

Deze maatregelen kunnen worden opgelegd door zowel de overheden van het land van bestemming, als de overheden van het land waar u doorheen reist om de bestemming te bereiken (bijvoorbeeld autovakantie naar Spanje via Frankrijk).

Gelieve het reisadvies, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, voor uw (transit)bestemming na te lezen alvorens u de reis aanvat. (zie #2.2)

Enkele voorbeelden van beperkende maatregelen waarmee u kunt geconfronteerd worden tijdens uw verplaatsing:
– verplichte opgave van contactgegevens in het kader van '
contact tracing'
– verplicht voorleggen van een (al dan niet Engelstalig) attest dat u negatief testte
– verplichte onderwerping aan een test bij aankomst
– verplichte quarantaine bij aankomstb) Beperkende maatregelen opgelegd door dienstverleners

Tijdens het reizen bent u in meer of mindere mate afhankelijk van dienstverleners.

Een autovakantie kan doorgaan zonder betrokkenheid van dienstverleners.
Een vliegvakantie impliceert de betrokkenheid van ten minste drie dienstverleners (de luchthaven van vertrek, de luchthaven van bestemming en de luchtvaartmaatschappij).De luchthaven kan onder meer volgende beperkingen hanteren:
– toegang voorbehouden aan houders van een vluchtreservering
– temperatuurcontrole bij het binnengaan
– verplicht dragen van een mondmasker
– minimaal aanbod van eten en drank
– beperkte shopping-mogelijkheden

Klik hier voor meer informatie over het beleid van Brussels Airport.
Wij raden u ook aan de website te consulteren van de luchthaven van bestemming
(en de transitluchthaven, voor zover van toepassing).De luchtvaartmaatschappij kan onder meer volgende beperkingen hanteren:
– gewijzigde incheck-procedure (bijvoorbeeld online check-in) en boarding-procedure
het voorleggen van een gezondheidsverklaring op eer
– verplicht dragen van een mondmasker
– beperkt aanbod van eten en drank
– specifieke maatregelen omtrent verplaatsingen in het vliegtuig

Wij raden u aan de website te consulteren van de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert.


4.2 Ter plaatsea) Beperkende maatregelen opgelegd door de overheid

Het land van bestemming heeft zijn eigen voorschriften om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Deze maatregelen kunnen strikter of soepeler zijn dan de voorschriften die gelden in België.

In het geval u reist naar een land dat soepelere voorschriften hanteert, vragen wij u ten minste de gouden regels (vermeld in #1) in acht te nemen.

Enkele voorbeelden van beperkende maatregelen waarmee u op uw bestemming kan geconfronteerd worden:
– publieke plaatsen (musea, zwembaden, publieke stranden,...) die beperkt toegankelijk of gesloten zijn
– aangepaste openingstijden of sluiting van restaurants en cafés
– strengere invulling van het begrip social distancing (bijvoorbeeld 2 meter i.p.v. 1,5 meter)
– algemene mondmaskerplicht of mondmaskerplicht op bepaalde plaatsen

Gelieve het reisadvies, uitgevaardigd door de FOD Buitenlandse Zaken, na te lezen alvorens u de reis aanvat (zie #2.2).
b) Beperkende maatregelen opgelegd door de accommodatie

Meestal zal uw accommodatie (hotel, appartement, vakantiehuisje,...) bijkomende maatregelen nemen.
Deze maatregelen zijn de uitvoering van (minimum)voorschriften uitgevaardigd door de overheid.
Hierbij kunt u onder andere denken aan verplichte registratie bij check-in (teneinde contact tracing mogelijk te maken), een verbod op een (gevulde) minibar in de kamer, het ontbreken van papieren publicaties,...
De accommodatie kan er uiteraard ook voor kiezen de (minimum)voorschriften nog verder aan te scherpen.

U neemt kennis van de geldende voorschriften bij aankomst, aan de receptie of in de kamer.

De voorschriften kunnen onder andere bestaan uit:
– verplichting tot het dragen van een mondmasker in de algemene delen
– aangepaste betaalmogelijkheden (bijvoorbeeld geen cash betalingen) voor extra diensten
– aangepaste poetsregeling (niet elke dag, op verzoek, etc.)


Hou er ook rekening mee dat bepaalde faciliteiten verminderd of niet operationeel kunnen zijn ingevolge dwingende redenen van volksgezondheid.
Enkele voorbeelden:
– (tijdelijke) sluiting van wellnessfaciliteiten en nachtclubs
– buffetten: zelfbediening is niet langer mogelijk
– verminderde capaciteit van ligzetels aan het zwembad
– beperkte toegang tot het privé-strand (om de social distancing te waarborgen)


Nuttige links:
- de Covid-informatie website van de Belgische overheid: klik hier
- de website van de FOD Buitenlandse Zaken met de reisadviezen per land: klik hier
- de Covid-informatie website van de EU met een overzicht van de maatregelen, beperkingen en gezondheidssituatie binnen de lidstaten van de EU en de Schengenzone: klik hier
- het Corona-certificaat en informatie over 2 gratis PCR-testen: klik hier
- opsomming van de zones met heel hoog riscio: klik hier


De reiziger erkent omstandig te zijn geïnformeerd door T-HL Belgium NV en verklaart op de hoogte te zijn van de invloed die het coronavirus kan hebben op het verloop van de reis.
De reiziger beslist, rekening houdend met bovenstaande informatie, op reis te willen vertrekken.

----------

Disclaimer
Deze informatie wordt u te goeder trouw verstrekt door T-HL Belgium NV, en geldt ten informatieve titel.
De voorbeelden van beperkingen en maatregelen die worden vermeld zijn illustratief en geenszins limitatief.